Phục hình

Phục hình

Phục hình tháo lắp

Hàm tháo lắp bán phần và toàn hàm được xem là phương pháp làm răng thẩm mỹ cổ điển và tiết kiệm chi phí cho những người mất răng toàn hàm  hoặc mất răng bán phần.

 

Ai có thể phục hình với răng giả tháo lắp?

Làm răng thẩm mỹ bằng hàm tháo lắp được lựa chọn sử dụng phổ biến trong vài năm trở về trước. Vào thời điểm đó, lĩnh vực nha khoa chưa phát triển rực rỡ như hiện nay.
Ngày nay phương pháp này vẫn còn được sử dụng nhiều ở Việt Nam bởi chi phí để làm hàm tháo lắp khá rẻ, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình.
Những người thuộc các trường hợp dưới đây đều có thể làm hàm tháo lắp:

  • Mất một răng, nhiều răng hoặc mất răng toàn hàm mà không muốn làm cầu răng hay cấy ghép Implant.
  • Mất toàn bộ hàm răng phải sử dụng kết hợp với trồng răng Implant.
     

Dịch vụ khác

Button phone call