THƯ VIỆN NỤ CƯỜI

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau khi điều trị chỉnh nha tại Nha khoa Rạng NgờiTrước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Tình trạng răng trước điều trị

 • Hô xương và xương ổ răng hàm trên và hàm dưới
 • Chen chúc răng hàm trên
 • Không có mầm R42
 • Tầng mặt dưới dài


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Hô xương và xương ổ răng hàm trên và hàm dưới
 • Xương hàm dưới phát triển mở
 • Chen chúc răng hàm trên và hàm dưới


Răng sau điều trịTrước
Sau
Trước
Sau
Tình trạng răng trước điều trị

 • Chen chúc răng nặng cả hai hàm


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Bất hài hòa giữa răng và hàm: cười hở lợi, khe thưa răng dưới nhiều


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Cắn ngược vùng răng trước
 • Chen chúc răng cả hai hàm trên và dưới
 • Hội chứng Loạn năng khớp thái dương – hàm


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Hô xương và xương ổ răng hàm trên, dưới
 • Bất hài hòa giữa răng và hàm


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Xương hàm dưới quá phát
 • Bất hài hòa giữa răng và hàm, khe thư răng cửa trên và dưới


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Hô xương và xương ổ răng hàm trên và hàm dưới
 • Xương hàm dưới phát triển mở


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Hô xương và xương ổ răng
 • Xương hàm dưới phát triển mở
 • Tầng mặt dưới dài, cắn hở


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Hô xương và xương ổ răng hàm trên và hàm dưới
 • Hàm dưới phát triển mở, tầng mặt dưới dàiRăng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Cắn chéo ở phần hàm II và III; phần hàm I và IV cắn đối đầu
 • Hô xương và xương ổ răng hai hàm trên dưới


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Hô xương và xương ổ răng hai hàm trên và hàm dưới
 • Cắn sâu


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Bất hài hòa giữa răng và hàm
 • Hô xương và xương ổ răng hàm trên và dưới


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Xương hàm trên hô xương, xương ổ răng
 • Cắn hở


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Hô xương và xương ổ răng hàm trên và hàm dưới
 • Chen chúc răng cả hai hàm
 • Tầng mặt dưới dài


Răng sau điều trịTình trạng răng trước điều trị

 • Hô xương và xương ổ răng hàm trên và hàm dưới
 • Bất hài hòa giữa răng và hàm
 • Chen chúc răng cửa hàm trên và hàm dưới


Răng sau điều trịTrước
Sau


Copyright © 2018 | NHA KHOA RẠNG NGỜI

Hotline: 0988 176 847